جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی،فرمانداران و مدیران صنعت آب و برق استان سمنان،جهت بررسی مشکلات فعلی آب و برق و الزامات و ضرورت های گذر از شرایط کنونی به خصوص نحوه تعامل با افکار عمومی
1397/05/07
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ پمپ سیرکوله روغن
1396/12/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ mixin chamber های چپ و راست داخل pressure jacket
1396/12/06
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/368/30.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکتروموتور های فن اکسید گاز
1396/12/06
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/369/31.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ accentric pin های mixin chamber سمت چپ و راست
1396/12/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تعویض بلبرینگ و مونتاژ الکتروموتور های فن CCF
1396/12/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تست blue chek یاتاقان های ژنراتور
1396/12/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
الایمنت نهایی الکتروپمپ CCV
1396/12/06
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/351/13.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ کانکشن های الکتروموتور اینجکشن گازوئیل
1396/12/02
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/352/14.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ الکتروموتور CCF
1396/12/02
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/353/15.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
فیلر زنی جای B-bolt های inner casing
1396/12/02
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/354/16.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ ولو اصلی اکسید گاز بیرونی
1396/12/02
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/355/17.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ blade fan  های ژنراتور سمت CE و OCE
1396/12/02
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/356/18.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ brick holder های flame tube
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ فلکسیبل های خروجی فاز  و نوترال ژنراتور
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکترو ونت فن تانک روغن کاری
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ safety valve های اکسید گاز
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکترو موتور های intake inretial
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ RTD های دمای هوای کولر ژنراتور
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تست نشتی ولو های اصلی و بال ولو اکسید گاز بیرونی
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ فیلتر های air intake filter room
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ RTD های مسیر ورودی و خروجی اکسید گازوئیل
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ pressure switch اکسید گاز
1396/12/02
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ پمپ اینجکشن گازوئیل
1396/11/28
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ سرامیک های نسوز چشم الکتریکی flame tube
1396/11/28
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکتروموتور پمپ روغن هیدرولیک
1396/11/28
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکتروموتور پمپ روغن هیدرولیک
1396/11/28
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ روتور ژنراتور
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و تعویض بلبرینگ الکتروموتور فن باتری خانه
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
نصب shut off valve و control valve مسیر رفت و برگشت گازوئیل
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
نصب پمپ leakage گازوئیل
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و تعویض بلبرینگ الکتروموتور leakage گازوئیل و مونتاژ و نصب مجدد
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و سرویس و تعویض بلبرینگ پمپ injection گازوئیل . مونتاژ مجدد
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ الکترو فن اکسید گاز
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ پد استال یاتاقان نیمه پایینی ژنراتور سمت CE
1396/11/27
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
نصب inner casing جدید جهت الایمنت
1396/11/25
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و سرویس و تعویض بلبرینگ الکترو موتور های فورواردینگ و مونتاژ مجدد
1396/11/25
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ کنترل ولو و شات آف ولو مسیر رفت و برگشت گازوئیل
1396/11/25
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/330/Image-9.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب کریر پایینی
1396/11/23
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/331/Image-8.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
سیر کوله و تصویه روغن ترانس common
1396/11/23
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و تعویض فیلتر های اکسید گاز بیرونی
1396/11/23
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
مونتاژ seal ring های inner casing
1396/11/23
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تست و سرویس نازل های آب پاش ترانس های اصلی و یونیت
1396/11/23
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
دمونتاژ الکتروموتور های ایر بویینگ
1396/11/23
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ و تعویض بلبرینگ الکتروموتورهای جکینگ توربین و ژنراتور
1396/11/22
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تعویض سیلیکاژل ترانس های اصلی و یونیت
1396/11/22
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/328/Image-11.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تست های نسبت تبدیل و تقسیم شار ترانس های خشک
1396/11/22
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/329/Image-10.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شاهرود
تست مقاومت اهمی ترانس main
1396/11/22
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ روتور ژنراتور
1396/11/09
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ دیسک مرحله چهارم پره های توربین
1396/11/09
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ رینگ های کرییر تحتانی توربین
1396/11/08
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
قراردادن ترولی برروی ریل
1396/11/08
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ مهره سر شفت روتور توربین
1396/11/08
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ rear hollow shaft
1396/11/08
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
پایان عملیات لیفت نمودن روتور توربو کمپرسور و قرار دادن روتور روی پایه
1396/11/07
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
عمود سازی روتور توربوکمپرسور
1396/11/07
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت بخش های مختلف عملیات تعمیرات
1396/11/07
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
آماده سازی ترولی جهت دمونتاژ روتور ژنراتور
1396/11/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ سرامیک های نسوز flame tube
1396/11/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ یاتاقان تراست سمت کمپرسور
1396/11/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست مقاومت اهمی و عایقی الکتروموتورها
1396/11/06
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ Compressor Carrier مراحل ۱ تا ۳
1396/11/05
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ center casing
1396/11/04
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ کانکشن ها و پایین آوردن الکتروموتور پمپ اینجکشن گازوئیل
1396/11/04
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ labyrint seal قسمت انتهایی توربین
1396/11/04
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ Turbine Carrier
1396/11/04
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ Mixing Chamber
1396/11/04
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ چمبرهای راست و چپ
1396/11/03
برگزاری جلسه عملیات تعمیرات اساسی واحد۲ نیروگاه شاهرود
برگزاری جلسه عملیات تعمیرات اساسی واحد۲ نیروگاه شاهرود با حضور کارفرما(شرکت تولید نیروی برق شاهرود)، پیمانکار (شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران) و مشاور (شرکت بهره وران نیرو انرژی).
1396/11/02
آغاز تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
بوالقاسم مهتدب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود از آغاز تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود خبر داد ‌.
1396/10/28
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب پمپ های اصلی و کمکی روغن روانکاری
1396/10/20
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تعویض سیلیکاژل باس داکت ژنراتور
1396/10/20
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
مونتاژ پره های ثابت کریر توربین
1396/10/20
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست مقاومت اهمی و عایقی CT های مربوط به فاز های خروجی ژنراتور
1396/10/20
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نيروگاه شاهرود
تست مقاومت اهمی و عایقی CT های مربوط به نوترال ژنراتور
1396/10/20
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست ELCID هسته استاتور ژنراتور
1396/10/19
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
بستن اتصالات سمت HV ترانس اصلی و سرویس و تمیزکاری بوشینگ HV و برقگیرها
1396/10/19
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
مونتاژ پمپ اصلی و کمکی روغن روانکاری
1396/10/19
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
بستن فلکسیبل های سمت LV ترانس اصلی
1396/10/19
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست PT مربوط بهradiation shield
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست PT سپرهای حرارتی inner casing
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ دایورتر سوییچ تپ چنجر ترانس اصلی
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب مجدد دایورتر سوییچ
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست تانژانت دلتا و HV استاتور ژنراتور
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست میگر روتور ژنراتور
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
اندازه گیری امپدانس روتور ژنراتور
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
مونتاژ بلیدرینگ های کریر های توربوکمپرسور
1396/10/18
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست MT پره های متحرک کمپرسور
1396/10/17
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست MT مربوط به rear hollow shaft
1396/10/17
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست PT پره های متحرک ردیف چهارم توربین
1396/10/17
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تعویض سوییچ سطح سنج تانک روغن روانکاری
1396/10/17
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ ESV و RSV گازوئیل
1396/10/16
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ اصلی و کمکی روغن روانکاری
1396/10/16
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست مقاومت اهمی ترانس اصلی در تپ های مختلف
1396/10/16
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ سولونوئید ولو درین گازوئیل
1396/10/16
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست PT پره های ثابت توربین
1396/10/16
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
بازدید با بروسکوپ روتور ژنراتور
1396/10/16
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/278/23.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
 دمونتاژ اسکید هیدرولیک
1396/10/15
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/290/35.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست PT فلکسیبل مرحله ۱۰ کمپرسور
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ کولرهای ژنراتور
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ جکینگ توربین و ژنراتور
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تستMT کریرهای توربوکمپرسور
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست MT مربوط به Lringها و insert ringها
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست عملیات نشت یابی کولرهای ژنراتور
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست سطح سنج تانک روغن روانکاری
1396/10/15
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
نصب فیکسچر و ترمیم لبه کنگره ای inner casing
1396/10/15
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/281/26.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
اندازه گیری پدهای یاتاقان تراست
1396/10/10
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست عملیات PT دهانه ورودی mixing chamber
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/283/28.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ هیدرولیک روغن
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/284/29.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست عملیات PT روی brick holder های flame tube
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/285/30.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست عملیات PT روی محل جوش cone ها و  support bracket های mixing chamber
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/286/31.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
اندازه گیری coating پره های کمپرسور
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/287/32.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست عملیات blue check پدهای یاتاقان تراست
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/288/33.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
تست ولو ۵ راهه گازوئیل
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/289/34.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
سندبلاست insert ring ها و LRing ها
1396/10/10
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/277/22.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پره های دیسک های مراحل ۱ الی ۴ توربین
1396/10/09
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/279/24.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ اینر کیسینگ جهت عملیات حرارتی
1396/10/09
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/280/25.jpg
عملیات تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شاهرود
دمونتاژ دیافراگم های کمپرسور کریر مراحل ۱ و ۲ و ۳
1396/10/09
پایان تعمیرات اساسی واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
اسحاق صباغیان معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق شاهرود با اعلام این خبر افزود واحد یک نیروگاه شاهرود که به علت تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در مدار قرار گرفت.
1396/09/05
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/252/225.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
مونتاژ توربوکمپرسور
1396/08/28
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/251/224.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نصب واشر ورودی ایر اینتک
1396/08/27
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/249/222.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
انجام عملیات افقی سازی روتور
1396/08/26
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/250/223.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
مونتاژ الکترو موتور های تغذیه ccw
1396/08/26
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/245/217.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
لیفت نمودن  آخرین پره توربین و مونتاژ آن
1396/08/25
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/246/218.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
لیفت نمودن،برس زنی و مونتاژ rear hollow shaft
1396/08/25
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/247/219.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
مونتاژ نمودن مهره سر شفت روتور توربو کمپرسور
1396/08/25
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/248/220.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
انجام عملیات کشش تایرود با استفاده از ابزار مخصوص سیلندر هیدرولیکی و سفت شدن مهره سر شفت روتور
1396/08/25
راه های ارتباط با حراست شرکت تولید نیروی برق شاهرود
ستاد خبری پـل ارتبــاط بــا حــراســـت شرکت تولید نیروی برق شازند
1396/08/23
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/223/photo_٢٠١٧-١١-٠٧_١٣-١٨-٠١.jpg
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید مهندس روزی طلب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق فارس از غرفه شرکت تولید نیروی برق شاهرود.
1396/08/16
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/224/2.jpg
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید مهندس نمازی معاون دفتر پشتیبانی و پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از غرفه شرکت تولید نیروی برق شاهرود.
1396/08/16
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
جرای مانور تولید گاز کلر ناشی از آتش سوزی بویلر و نفوذ حریق در ظروف کلر به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
1396/08/07
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/25/photo_٢٠١٧-٠٩-١٤_١٤-١٩-٠٢.jpg
هشتمین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت تولید نیروی برق شاهرود برگزار گردید.
هشتمین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت تولید نیروی برق شاهرود با محور برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل HSE برگزار گردید.
1396/06/25
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه اورهال واحد های 1 و 2 نیروگاه شاهرود
پاکات مناقصه اورهال واحد های 1 و 2 نیروگاه شاهرود،در تاریخ 96/6/7 بازگشایی گردید.
1396/06/19
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/23/pic.jpg
برگزاری جلسه توجیهی مناقصه انجام عملیات اورهال واحد های 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
برگزاری جلسه توجیهی مناقصه انجام عملیات اورهال واحد های 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود در تاریخ 96/05/07 در محل نیروگاه شاهرود برگزار گردید.
1396/05/07
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/17/1.gif
هفتمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ 22/3/96 برگزار گردید.
هفتمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود با محور ارائه گزارش طرح تحقیقاتی تعیین روشهای بهبود دمای سالن توربین از طرف محقق برگزار گردید.
1396/03/22
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/16/1.gif
پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگ مدیران وزارت نیرو در استان سمنان در تاریخ 9/2/96 برگزار گردید.
پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگ مدیران وزارت نیرو در استان سمنان با محوریت برگزاری نشست فرصتهای سرمایه گذاری بخش انرژی استان،برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع در استان سمنان و بررسی اهداف و برنامه ها در راستای تحقق شعار سال 96 برگزار شد.
1396/02/09
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/15/5.gif
ششمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ 24/12/95 برگزار گردید
ششمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود با موضوع بررسی و تصویب داوری طرح پروژه تعیین روشهای بهبود دمای سالن توربین جهت رفع مسائل ناشی از روغن توربین تشکیل گردید.
1395/12/24
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/14/4.gif
پنجمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ 09/12/95 برگزار گردید
پنجمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود جهت بررسی طرح 12 صفحه ای تعیین روش های بهبودوضعیت دمای سالن توربین به منظور رفع مسائل ناشی از روغن توربین تشکیل گردید
1395/12/09
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/3/photo_2017-02-11_10-43-48.jpg
مدیر عامل و معاون شرکت تولید نیروی برق شاهرود و کارکنان نیروگاه در راهپیمایی 22 بهمن سال95 شرکت کردند.
مدیر عامل و معاون شرکت تولید نیروی برق شاهرود بهمراه کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند
1395/11/22
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/5/IMG_8464.JPG
نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان سمنان با خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات
نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان سمنان به مناسبت دهه مبارک فجر با خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات با محوریت تشکر و قدردانی از همراهی خبرنگاران جهت انعکاس تلاش و زحمات همکاران در صنعت آب و برق و بیان اهم فعالیتها و پروژه های انجام شده در سطح استان در صنعت آب و برق در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای برگزار گردید .
1395/11/12
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/13/3.gif
چهارمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ 06/10/95 برگزار گردید
چهارمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرودجهت بررسی طرح های ارائه شده به کمیته مرکزی تحقیقات تشکیل گردید.
1395/10/06
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/12/2.gif
سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ 24/08/95 برگزار گردید
سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود با موضوع بررسی و تصویب اولویت های تحقیقاتی سال 96 تشکیل گردید.
1395/08/24
قرارگیری آدرس شرکت های تولیدی تابعه در وب سایت وزارت نیرو
آدرس زیر سایت های شرکت های تولید برق حرارتی که از زیرمجموعه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشند، در وب سایت وزارت نیرو تعریف گردید.
1395/04/28
هفتمین گردهمایی مدیران عامل تشکیل شرکتهای پانزده گانه برگزار شد
هفتمین گردهمایی مدیران عامل شرکتهای پانزده گانه تولید نیروی برق 30 فرودین ماه در محل شرکت تولید نیروی برق حرارتی برگزار شد.
1395/01/31
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/9/بازنشستگان.gif
بیست و دومین گردهمایی کانون بازنشستگان صنعت آب و برق کشوردر سمنان برگزار گردید
بیست و دومین گردهمایی کانون بازنشستگان صنعت آب و برق کشور با حضور دکتر همتی نماینده مردم شریف سمنان،مهدیشهر و سرخه،مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق کشور ،مدیران عامل شرکتهای آب و برق استان سمنان و مدیران کانون بازنشستگان صنعت آب و برق کشور با محوریت بهبود عملکرد کانون ،تکریم و توجه به بازنشستگان و وحدت مدیریت صنعت آب و برق استان سمنان در سالن گوت که مال سمنان برگزار شد.
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/10/1.gif
" سیستم خنک کننده هوای ورودی به توربین های گازی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود افتتاح گردید"
سیستم خنک کننده هوای ورودی به توربین های گازی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود در تاریخ 14/6/95 با حضور نماینده مردم شریف شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه شهرستان شاهرود ، مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ، مدیران ارشد استان ،تعدادی از مدیران ارشد شرکت های مدیریت تولید ، مسئولین اجرایی شهرستان شاهرود و پیمانکار و مشاور پروژه و همکاران بهره بردار در محل نیروگاه شاهرود افتتاح گردید.
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/11/1.gif
اولین و دومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود در شهریور ماه سال 95 برگزار گردید
اولین و دومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت تولید نیروی برق شاهرود جهت معرفی اعضا کمیته و بررسی و تعیین الویتهای تحقیقاتی سال 96 تشکیل گردید.
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/19/IMG_5616.JPG
حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی نیرو در جمع مدیران صنعت آب و برق استان سمنان
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان سمنان با اعلام این مطلب گفت : صنعت آب و برق به عنوان یک مجموعه خدمت رسان باید در سطح اول خدمت رسانی در استان ها باشند .
هفتمین جلسه پدافند غیر عامل در نیروگاه شاهرود
هفتمین جلسه پدافند غیر عامل در نیروگاه شاهرود با حضور کارکنان شرکت تولید نیروی برق شاهرود و نیروگاه شاهرود برگزار شد.
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/26/1.jpg
تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت تولید نیروی برق شاهرود از انجام تعمیرات اساسی نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز کردن عایق های حرارتی از روی توربین و چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز کردن درب ژنراتور و باز کردن مکنده هوای ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز نمودن استراکچر و سایلنسر و متعلقات پشت ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز کردن پوسته فوقانی و تحتانی اینتر مدیت شفت
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز نمودن پوسته فوقانی و تحتانی یاتاقان توربو کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
عملیات پیاده سازی کلکتور رینگ ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
عملیات اصلاح کورس جرثقیل ۱۶تن توربین هال
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
انجام عملیات دمونتاژ کوپلینگ اینتر مدیت شفت
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
دامه روند دمونتاژ شفت اینترمدیت با استفاده از ابزار هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
مراحل دمونتاژ اسکید هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
کار گذاشتن استند جک زیر محفظه توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
بازدید کارفرمای محترم از انجام عملیات تعمیرات اساسی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
بازکردن پیچ های قسمت جلویی نیمه بالایی ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
انجام جدا سازی پایه کلکتور ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
جداسازی کابل های فایر فایتینگ محفظه احتراق
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
انجام دمونتاژ الکتروموتور های لوله های واحد CCW
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
مراحل جداسازی کابل های برق و کابل های فرمان چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
باز کردن پمپ ها از روی اسکید هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز کردن adjusting ring و shaft gland seal مربوط به یاتاقان کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن seal یاتاقان oce ژنراتور
تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
باز نمودن مسیر blow off stage10 کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن ولو blow off در stage 10 کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن فن اسکید هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
فیلتر گذاری مسیر برگشت روغن و ادامه باز نمودن کوپلینگ سمت کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست پمپهای ac و dc سیستم هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن دربهای سمت کولر و خنک کاری  ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود
جداسازی اینتر مدیت شفت از توربین کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن پوسته بالایی یاتاقان ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن گیج ها و ترنسمیترهای اسکید هیدرولیک جهت کالیبراسیون
مراحل جداسازی و بلند کردن اگزاست دیفیوزر
در عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع مراحل دمونتاژ یاتاقان توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن ولوها و گیجهای مسیر ccw
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن پوسته فوقانی ژنراتورouter casing
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید و چک کردن الکترو موتورها و محرک پمپهای سیستم هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود
فیلر گیری (ساعت) گپ سرپره های کمپرسور با پوسته داخلی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن پوسته تحتانی ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید مقام محترم عامل از عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدا نمودن پره های خنک کاری و ورودی هوا به ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدا نمودن فِلِیم تیوب از روی چمبر سمت راست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدانمودن فِلِیم تیوب چمبر سمت چپ.
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن کنترل ولو و شات اف ولو اسکید گازوییل
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن پوسته بالایی ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تصویری از جدا سازی محفظه احتراق سمت راست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات جدا سازی محفظه احتراق سمت چپ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
ادامه روند باز نمودن الکترو موتورهای فین فنهای ccw که تا کنون دو الکترو موتور دمونتاژ شد و الکترو موتور سوم در حال انجام می باشد
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن یاتاقان بالایی سمت oce ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
استقرار پایه روتور جهت گذاشتن و عمود کردن روتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدا نمودن نگهدانده های <br>air cooling transition piece ring
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن پین گریز از مرکز میکسین چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن پره های خنک کننده&nbsp; انتهایی ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جوشکاری پایه و انجام اقدامات لازم جهت بیرون اوردن میکسینگ چمبر از داخل پوسته چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن الکترو موتور پمپ اینجکشن اسکید گازوویل
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نصب سیستم پایش انلاین محیط زیست بر روی اگزوز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل بیرون کشیدن میکسین چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
برداشتن پوسته توربین کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تنظیم استند جهت قرارگیری ترولی روتور ژنراتور و آماده سازی روتور ژنراتور&nbsp; جهت خارج نمودن
آغاز تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
ابوالقاسم مهتدب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال از آغاز تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود خبر داد.
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود
نمودار درصد پیشرفت عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه تا تاریخ 96/07/10
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدانمودن پوسته بالایی کرییر مرحله یک کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدانمودن پوسته کرییر دوم کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل جدانمودن پوسته کرییر سوم کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
موتورهای اسکید هیدرولیک پیاده شده. بررسی روتور، سیم پیچی استاتور و بلبرینگ ها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود از عملیات تعمیرات اساسی&nbsp; نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جلسه مدیرعامل و معاونین شرکت تولید نیروی برق شاهرود با پیمانکار و مشاور تعمیرات اساسی نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل دمونتاژ کولر ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تعبیه کردن فیکسچر جهت جوشکاری&nbsp; و عملیات بازسازی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل سنگ زنی دهانه خروجی میکسین چمبر و ترمیم آن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
فیکس نمودن اسپایدر های چمبر توسط پایه های ساخته شده جهت عملیات جوشکاری و بازسازی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
فیکس نمودن دهانه میکسین چمبر جهت جوشکاری و بازسازی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات بازسازی و سنگ سزنی اسپایدر چمبر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
قرار دادن و تنظیم کلمپ روتور روی شاهین روتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل قراردادن ترولی برروی ریل
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای تا تاریخ 96/07/12
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرف بر اساس قسمتهای مختلف تا تاریخ 1396/07/12
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل تعمیرات فلِیم تیوب
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
لیفت کردن شاهین بمنظور بلند نمودن محور توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدانمودن الکترو موتور اسکید گاز مربوط به خارج نمودن گاز های نشتی درون محفظه اسکید گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل دمونتاژ ولو داخل اسکید گاز(MMP13AA051)
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بیرون آوردن موتور اصلی و کمکی روغن کاری و روانکاری اسکید روغن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن کنترل ولو اصلی اسکید گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع تعمیرات کرین سقفی65 تن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ جکینگ ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ جکینگ روتور توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت عملیات تعمیرات تا تاریخ 96/07/13
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات تمیز نمودن محل اتصال فلنچ پوسته سنترال و اگزاست دیفیوز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل دمونتاژ گیج های محلی فشار و دمای کولرهای خنک کن روغن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات بازسازی و جوشکاری فلیم تیوب چمبر سمت راست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع لیفت نمودن شاهین جهت عملیات دمونتاژ محور توربین کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات لیفت روتور توربو کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
پایان عملیات لیفت روتور توربو کمپرسور و قرار دادن روتور روی پایه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ جکینگ روتور توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع مراحل عمود نمودن توربو کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل باز نمودن فیلتر های گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تراز نمودن دو طرف اینر کیسینگ توسط استند جک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات لیفت نمودن کریِر تحتانی&nbsp; توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بررسی فیلتر های گاز اسکید گاز بیرونی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه تا تاریخ 96/07/14
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
انجام اقدامات اولیه جهت شروع عملیات بیرون کشیدن روتور ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
اتمام عملیات جداسازی سرامیک های فلیم تیوب چمبر سمت چپ
عملیات تعمیرات اساسی شاهرود
بازدید و سرویس پمپ جکینگ ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
قرار دادن فیکسچر بر روی دهانه میکسین چمبر سمت چپ<br>عملیات پایانی سنگ زنی و رفع نواقص و خوردگی های فلیم تیوب چمبر سمت راست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
قرار دادن سینی بین روتور و استاتور ژنراتور جهت بیرون اوردن روتور<br>نصب زین اسبی جهت نگه داشتن انتهای روتور ژنراتور<br>کشیدن روتور ژنراتور با استفاده از جیم پلاک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع عملیات لیفت نمودن کرییر تحتانی شماره 3 کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
خارج کردن ساپورت و نشستن کامل روتور بر روی saddel<br>خروج کامل روتور از ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع عملیات دمونتاژ فیلتر گاز سایکلونی اسکید بیرونی گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
انجام عملیات لیفت کریر تحتانی شماره 2
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عمود سازی کامل روتور توربوکمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل فیکس نمودن بازوهای پایه روتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن تابلو کنترل دما و فشار و تجهیزات ابزار دقیق اسکید فیلتر گاز بیرونی جهت بررسی و کالیبراسیون
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ ولوهای خروج فیلتر کارتریجی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ ولو های خروجی فیلتر سایکلونی اسکید گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات باز نمودن پره های ثابت تحتانی توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
بازدید مدیران عامل صنعت آب و برق استان سمنان از عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
ادامه عملیات رفع نواقص و تعمیر خوردگی های اسپایدارها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ فیلتر ورودی اسکید گازوییل
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه تا تاریخ 96/07/15
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
درصد پیشرفت بخش های مختلف عملیات تعمیرات تا تاریخ 96/07/15
ملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ رینگ لابیرنتی از پره های ثابت توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
راحل دمونتاژ و بررسی شیر های یکطرفه اسکید ccw
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید مدیر حراست شرکت تولید نیروی برق شاهرود از عملیات تعمیرات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ دوم اسکید ccw
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز کردن حلقه لیفت سر توربین
نشست شورای هماهنگی مدیران
نشست شورای هماهنگی مدیران عامل صنعت آب و برق استان سمنان در نیروگاه شاهرود
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ سوییچ های لول فیلترهای کارتریجی و سایکلونی اسکید گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جلسه شرکت تولید نیروی برق شاهرود با پیمانکار و مشاور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید کارشناسان فنی نیروگاه سمنان از عملیات تعمیرات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
لیفت نمودن تجهیزات ابزار مخصوص و بیرون آوردن مهره سر شفت روتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ اینجکشن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
اتمام باز نمودن مهره سر شفت توربین در جریان عملیات تعمیرات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ خروجی های اصلی ترانس و اقدامات اولیه جهت تست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع عملیات دمونتاژ دیسکهای توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود.
جداسازی پمپهای اصلی و کمکی روغن کاری و روانکاری اسکید روغن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن بوشینگ ترانس از شبکه برق
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن اتصالات ورودی ژنراتور به بوشینگ ورودی ترانس
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن اتصال نول به ترانس
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات دمونتاژ دیسکهای توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ پمپ اصلی روانکاری اسکید روغن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع عملیات باز نمودن اتصالات بوشینگ های ورودی و خروجی ترانس یونیت
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جدا نمودن کابل های فشار قوی خروجی ترانس یونیت
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
پمپهای دمونتاژ شده جکینگ توربین و ژنراتور و اجزای تشکیل دهنده آنها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جداسازی اینرکیسینگ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
اتمام جداسازی دیسک های اول تا چهارم توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جداسازی رینگ بازویی محرک پره های IGV
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ اینر کیسینگ در کارگاه تعمیرات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع دمونتاژ رینگ های کرییر فوقانی شماره 1 کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
روند جداسازی پره های متحرک توربین از دیسک ها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات جداسازی سنتر هالو شفت<br>(senter hollow shaft)
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
پایان عملیات دمونتاژ ، سرویس و مونتاژ الکترو موتور&nbsp; و چرخ دنده های دمپر
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
عملیات جداسازی دیسک های کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تعویض سیلیکاژل های :<br>ترانس یونیت<br>ورودی روغن ترانس main<br>باس داکت ها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
&nbsp;انجام تست مگر بر روی ترانس main
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود از روند پیشرفت عملیات تعمیرات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست تانژانت دلتا ترانس main
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ متعلقات و الکترو موتور ها ، پمپ ها و همچنین ولو های گازوییل بخش فورواردینگ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود.
جدا نمودن سپرهای حرارتی از اینر کیسینگ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
دمونتاژ تپ چنجر ترانس main
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
روند دمونتاژ و بازسازی اینر کیسینگ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تمام مونتاژ گیج های دما و فشار کولر روغن پس از کالیبراسیون
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نجام تست ترک یابی و تمیز نمودن پره ها و یاتاقان های ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست UT بر روی بابیت های فوقانی و تحتانی یاتاقان کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست ut بر روی پد های یاتاقان تراست (تست چسبندگی لایه بابیت)
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt بر روی بابیت های یاتاقان ژورنال ce (تست ترک) و بروز ترک های جزیره ای.ریجکت یاتاقان
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt و ut بر روی بابیت های یاتاقان ژورنال توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع عملیات تست pt&nbsp; برروی میکسین چمبر ها بعد از اتمام تعمیرات و رفع نواقص آنها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
ا تست pt بر روی پره های ثابت توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ گیج های فشار اسکید هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
برگزاری جلسه پیشرفت فیزیکی عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود با حضور کارفرما(شرکت تولید نیروی برق شاهرود)، پیمانکار (شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران) و مشاور (شرکت بهره وران نیرو انرژی).
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
قلاویزکاری محل نشیمنگاه برنرهای گاز
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt اینرکیسینگ پس از سند بلاست
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
بازدید و سرویس فن های کولینگ ترانس اصلی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt برروی فلیم تیوب
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
باز نمودن کولینگ فن های 11 و 13 ترانس اصلی جهت سرویسکاری
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
ادامه روند سندبلاست قطعات
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt اسپایدر گاز دیفیوژن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt اسپایدر گاز پرمیکس
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست های پات (های ولتاژ) جهت سنجش ظرفیت عایق های سیم پیچ های استاتور با دو برابر ولتاژ نامی ظرف مدت یک دقیقه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست و بررسی عملکرد کلیدها و کنداکتورهای کاست های ccw
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
انجام تست میگر و مقاومت اهمی بر روی تابلوی نقطه صفر ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست بروسکوپ در داخل شیارهای مابین شینه های استاتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
ایجاد میدان مغناطیسی و پاشش محلول پودر آهن جهت تست MT
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست MT روی پره های IGV و جداره داخلی کرییر تحتانی شماره 1 کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع تست MT برای front hollow shaft
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست PTاتصالات برنر اسکید گازوئیل
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست pt محل نشیمنگاه دمپینگ رینگها بر روی تایرود
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
تست عملکرد بریکر
http://shahrood.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/212/186.jpg
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل دمونتاژ تجهیزات الکتریکی در واحد LCC
عملیات تعمیرات اساسی واحد1نیروگاه شاهرود
بازدید مهندس پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،مهندس نمازی معاون دفتر پشتیبانی فنی و پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیران عامل شرکت های پیمانکاری و مشاوران نیروگاه شاهرود از عملیات تعمیرات اساسی واحد1نیروگاه شاهرود
نشست تخصصی مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،مدیر عامل،معاونین و مدیران شرکت تولید نیروی برق شاهرود و پیمانکاران و مشاوران نیروگاه شاهرود
نشست تخصصی مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،مدیر عامل،معاونین و مدیران شرکت تولید نیروی برق شاهرود و پیمانکاران و مشاوران&nbsp;&nbsp; نیروگاه شاهرود به منظور بررسی روند پیشرفت فیزیکی تعمیرات اساسی آن نیروگاه
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جاگذاری سرامیکهای درون فلیم تیوپ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ پره های ردیف چهارم توربین بر روی دیسک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب پره های خنک کاری ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
برگزاری جلسه پیشرفت فیزیکی عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود با حضور کارفرما(شرکت تولید نیروی برق شاهرود)، پیمانکار (شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران) و مشاور (شرکت بهره وران نیرو انرژی).
بازدید فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود و هیات همراه از نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود به مناسبت هفته پدافند غیرعامل
با توجه به نزدیک شدن به هفته پدافندغیرعامل،سرهنگ مجتبی اشرفی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود و هیات همراه از نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود بازدید و سپس به ارائه راهکارهای امنیتی و حفاظتی،آموزش دفاع شخصی پرسنل حراست،آموزش شناسایی بسته های مشکوک پستی و...&nbsp; پرداختند.
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
از نمودن فیلترهای ایر اینتک و شستشوی کامل ایر اینتک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
اتمام نصب و جاگذاری سرامیکها در فیلم تیوبها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
اتمام مونتاژ روتور ژنراتور
تعویض فیلترهای ایر اینتیک در جریان عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تعویض فیلترهای ایر اینتیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
نصب کریرهای تحتانی کمپرسور و توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نصب میکسینگ چمبرها بعد از عملیات حرارتی
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
دمونتاژ لاک واشرهای پره ردیف 1 کمپرسور و مونتاژ مجدد با لاک واشرهای نو
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع مونتاژ دیسک های کمپرسور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ کامل دیسک های کمپرسور و مونتاژ کولینگ پایپ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مراحل مونتاژ پوسته بیرونی ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
قرار دادن و فیکس کردن اینر کیسینگ
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ گیج های محلی ورودی آب کولر ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب rtd ورودی آب کولر ژنراتور
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
مونتاژ و نصب موتور جکینگ اسکید روغن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ و نصب موتور اصلی و کمکی روغن روانکاری
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ موتور های اصلی و کمکی اسکید هیدرولیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ موتور اینجکشن
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
جا سازی میکسین چمبر و نصب linerها
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ الکترو موتوهای فین فن های ccw
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
شروع مونتاژ&nbsp; پره ردیف اول توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
مونتاژ دیسک سوم
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نصب سنسورهای ابزار دقیق یاتاقان