راه های ارتباط با حراست شرکت تولید نیروی برق شاهرود
ستاد خبری پـل ارتبــاط بــا حــراســـت شرکت تولید نیروی برق شازند
1396/08/23
17امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید مهندس روزی طلب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق فارس از غرفه شرکت تولید نیروی برق شاهرود.
1396/08/16
17امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید مهندس نمازی معاون دفتر پشتیبانی و پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از غرفه شرکت تولید نیروی برق شاهرود.
1396/08/16
تعویض فیلترهای ایر اینتیک در جریان عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تعویض فیلترهای ایر اینتیک
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
نصب کریرهای تحتانی کمپرسور و توربین
عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه شاهرود
نصب میکسینگ چمبرها بعد از عملیات حرارتی